Momentum Arkitekter

Fra idé til ferdig bygg.

Vi utvikler bygg og interiører som gir virksomhetene styrket identitet, produktiv energi og økt verdi.

Skjedd siden sist!

07.03.2019

I det siste har vi fått flere spennende oppdrag. Vi er nå godt i gang med utvikling av LHLs nye klinikk på Storo, og har nylig satt i gang arbeider med kreftavdelingen ved Vestre Viken Sykehus. Vi jobber også med blant annet delrehabilitering av Diakonhjemmet Sykehus og med modernisering av kontorene til Rederiforbundet. Byggingen av en hytte i Staverns skjærgård er også godt i gang.

Første spadestikk for Haugesund Sykehus

22.01.2018

Fredag 12.1. ble det første spadestikket tatt og dermed startet utbyggingen av Haugesund sykehus. Byggearbeidene forventes pågå i tre år og sykehuset skal stå klart til innflytting i 2021.

Rådhusgaten 25

Rådhusgaten 25

19.09.2017

De nye kontorene for Grindaker Landskapsarkitekter i Rådhusgaten 25 begynner å bli ferdige. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hele etasjen med ny ventilasjon, belysning, overflater og interiørkonsept.

Odvar Solbergs Vei

Odvar Solbergs Vei

18.08.2016

Grunnarbeidene er ferdige og omsorgsboligene på Odvar Solbergs vei er under oppføring.

Senter for protonbehandling KSK

18.08.2016

Momentum Arkitekter har i samarbeid med OEC utført ekstern kvalitetssikring av konseptfasen med skisseprosjekt for et nytt senter for partikkelterapi og protonbehandling. Oppdraget er utført for Sykehusbygg HF, og prosjektet innebærer planlegging av en ny type spesialisert behandlingstilbud innen det norske helsevesenet.

Momentum Arkitekter inngår rammeavtale med Vestre Viken HF

18.08.2016

Momentum Arkitekter har som del av en gruppe ledet av OEC inngått rammeavtale med Vestre Viken HF for diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg og eiendom. Dette innebærer prosjektfaglig bistand i forbindelse med strategi- og planprosesser i tidligfasen.

Michael Ramm Østgaard Ny styreleder i lyskultur

Michael Ramm Østgaard Ny styreleder i lyskultur

22.04.2015

Som arkitekter har vi mange ulike interesser, belysning i bygg arbeider vi aktivt med og Michael har sittet i Lyskutlurs styre i en toårsperiode. På generalforsamlingen i mars ble han enstemming valgt til styreleder. Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Foreningen ble stiftet i 1936 og er landsdekkende med regionale avdelinger og komiteer. Lyskultur representere toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Nytt sykehus i Haugesund

22.04.2015

Momentum Arkitekter har vunnet oppdraget om utbygging av sykehuset i Haugesund sammen med Vikanes Bungum Arkitekter i Haugesund. Oppdraget er vunnet sammen med OEC som skal forestå programmeringsarbeidet og med SWECO Norge som tekniske rådgivere. I første omgang skal det lages skisseprosjekt på en ny fløy og senere utvikles flere byggetrinn. Sykehuset er på ca. 70.000 m2 og første trinn er vurdert til ca. 16.000 m2.

Vi bygger laboratorier for Bayer

Vi bygger laboratorier for Bayer

22.04.2015

Byggearbeidene har startet for Bayers laboratorier i Drammensveien 288. Farmasigiganten skal ha disse som forskningslaboratorier sammen med sitt nye norske hovedkontor.

Nye medarbeidere

22.04.2015

Arkitektene Rebecca Calder og Hans-Christoph Schultz har begynt på kontoret i det nye året. Vi ønsker de begge velkommen!