Momentum Arkitekter

FHI Vaksineforsyning

FHI Vaksineforsyning

20.09.2014

Vi er engasjert av Nasjonalt Folkehelseinstitutt for å utvikle forprosjekt til ny vaksineforsyning. Prosjektet innebærer rehabilitering av eksisterende lagerbygning, prosessavklaringer og utvikling av nye løsninger og innredninger.  Virksomhetens oppgaver består av lagring, ompakking og distribuering av farmasøytiske varer/medikamenter til offentlig og privat helsesektor.