Om Momentum

Arkitektur

Vår arkitektur består av tydelige konsepter som med bærekraftige løsninger og et bevist forhold til sine omgivelser skaper gode, lyse og rasjonelle rom for menneskene og funksjonene byggverkene skal huse.

Form

Vi er opptatt av at det vi gjør skal ha varighet ut over de hyppige skiftene i trendbildet. Form og materialer skal vise soliditet og høy kvalitet. Bygget skal gjenspeile oppdragsgivers verdier og identitet.

Kunnskap

Vi har bred kunnskap på en rekke felt innen prosjektering og god kompetanse på gjennomføring av komplekse prosjekter. Vår kunnskap utvikles løpende gjennom vårt arbeid.

Verktøy

Gode metoder og verktøy sikrer gjennomføringen av prosjekter. Vi ligger i førersetet når det kommer til BIM og ser stadig fremover. Prosesser som kostnadsstyrt prosjektering hjelper oss å lede prosjektene i havn.

Dialog

Vi er opptatt av god dialog med oppdragsgiver. Vi skal forstå oppdragsgivers behov og bidra til at målene nås.

Utvikling

Alle prosjekter inneholder et element av organisatorisk og identitetsmessig utvikling hos oppdragsgiver. Vår kompetanse innen brukerprosesser vil fungere som strategisk virkemiddel i utviklingen av organisasjonen.