Momentum Arkitekter

Helse sør-øst om nytt klinikk- og protonbygg

03.03.2021

Det ble nylig avholdt et digitalt informasjons- og samhandlingsmøte om nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet. Tema for møtet var funksjonsplassering i bygget, universell utforming, interiør- og fargevalg og utomhus. Rundt 50 medarbeidere, tillitsvalgte, representanter fra pasientorganisasjonene og ledere fra medvirkningsprosesser i prosjektet deltok i møtet.

Du kan lese mer om møtet og prosjektet på helse sør-østs hjemmeside:

https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/nytt-klinikkbygg-og-protonsenter-pa-radiumhospitalet/digitalt-informasjons-og-samhandlingsmote-om-nytt-klinikk-og-protonbygg-ved-radiumhospitalet