Momentum Arkitekter

Ny medarbeider!

24.01.2023

Ada Stakseng Lindvik (Diplom NTNU 2022) begynte hos oss i høst. Velkommen!