Momentum Arkitekter

Nytt sykehus i Haugesund

22.04.2015

Momentum Arkitekter har vunnet oppdraget om utbygging av sykehuset i Haugesund sammen med Vikanes Bungum Arkitekter i Haugesund. Oppdraget er vunnet sammen med OEC som skal forestå programmeringsarbeidet og med SWECO Norge som tekniske rådgivere. I første omgang skal det lages skisseprosjekt på en ny fløy og senere utvikles flere byggetrinn. Sykehuset er på ca. 70.000 m2 og første trinn er vurdert til ca. 16.000 m2.