Momentum Arkitekter

Avantor AS

Avantor AS

År
2010 - 2012
Sted
Oslo, Norge (kart)
Byggherre
Avantor AS
Areal
7 000 m2

Rehabilitering og ombygging av 7 000 m² kontorbygg for Avantor i Nydalen. Ombyggingen inkluderer nytt inngangsparti, full rehabilitering av innvendig glassgård, ny resepsjon og full ombygging av generelle kontorarealer så vel som kantine og møteromssenter i byggets første etasje. Videre, etablering av garderobeanlegg i byggets underetasje.

I forbindelse med at Unit4 Agresso sin leiekontrakt for Gjerdrums vei 4 utløp fikk vi i oppdrag av Avantor å se på mulig endring og forbedring av bygget for at leietaker skulle ønske å forlenge leiekontrakten. Vi foreslo en omfattende rehabilitering av bygget, og så på alternativer for a gjøre bygget så attraktivt at det fremstod som det beste alternativ i vurdering av andre lokaler, deriblant nybygg.

Momentum Arkitekter leverte arkitekttjenester til Avantor som gårdeier parallelt med at vi hadde et rent interiøroppdrag for UNIT4 Agresso AS som leietaker.

Det ble besluttet a etablere et nytt, tydeligere og mer attraktivt inngangsparti for bygget. Videre ble bygget i sin helhet gjennomgått med hensyn på arealeffektivitet og funksjonelle sammenhenger og løsninger. Dette innebar full ombygging av innvendig atrium for å få mer Iys inn i kontorarealene, etablering av nye gangsoner, deriblant ny gangbro i atrium. Heiser ble snudd, alt dette for å sikre at byggets kommunikasjonsårer ikke skulle gå gjennom generelle kontorarealer, men via mer skjermede fellesarealer. Slik ble det skapt mer Iiv og åpenhet i bygget men uten at de som arbeider her skulle oppleve stadige forstyrrelser fra forbipasserende og ståkete sosiale soner.

Hele byggets første etasje ble åpnet opp slik at man fritt kan bevege seg mellom kantine, møteromsenter og øvrige fellesarealer. Hele resepsjonsarealet ble flyttet og ombygd med redusert arealbruk og mer rasjonell planløsning som resultat.

Det ble i oppstarten av prosjektet satt tydelige mål og visjoner, og det ble etablert klare prioriteringsområder. Arealene oppleves som tiltalende og moderne og bruker melder at brukerprosessene har vært effektive og målrettet og at dialogen med oss som planleggere har vært tett og god.

Momentum Arkitekter hadde både arkitekt- og interiørarkitektarbeidet og bidro i AV-/IT-prosjektet og i drøftinger rundt kunstnerisk utsmykning.

Kategorier
Interiør
Næringsbygg
Del prosjekt
Facebook
Twitter

Relaterte prosjekter