Momentum Arkitekter

Nye Kirkenes Sykehus

Nye Kirkenes Sykehus

År
2016 - 2017
Sted
Kirkenes, Norge (kart)
Byggherre
Finnmarkssykehuset HF
Areal
20000 m2

Nye Kirkenes sykehus er et komplett lokalsykehus med akuttmottak, radiologi, operasjon, fødestuer, sengeområder, dagområder, laboratorier og tilhørende medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner samt kommunale helsetjenester. Bygget prosjekteres som det første komplette passivhus-sykehus i Norge.

Det nye sykehuset ligger i det brede dalføret syd for Kirkenes mellom Førstevann og Andrevann, med lang strandlinje mot andrevann. Bygget er lavt og har en utstrakt form som ligger godt i den svakt kuperte terrenget. Med utgangspunkt i tomtens karakter, de værharde omgivelsene og ekstreme klima, er det valgt en relativt mørk forpattinert zinc som hovedmaterialet i fasadene. Som en kontrast til dette i de mer beskyttede arealer foreslås trekledning som da fremstår med trematerialets naturlige variasjon og varme. Dette gjelder ved overdekkete balkonger, terrasser, og de tre lukkede atriene hvor de etterstrebes et lysere uttrykk.

Sykehus er dynamiske virksomheter og er ofte i endring. Den driftsmessige organisering endres og det er en kontinuerlig medisinsk utvikling. I planleggingen av det nye sykehuset har det derfor vært viktig å etablere et utbyggingsmønster med «åpne» ender, slik at plassering av nøkkelfunksjoner ikke sperrer for videre utvikling av sykehuset. I tillegg har det vært viktig å etablere en bygningsstruktur som gir hensiktsmessig og rasjonell drift, samt gode forbindelseslinjer og integrasjon mellom de ulike hovedfunksjonene.

Hovedinngangen til sykehuset ligger på plan 2, og det er valgt å samle alle behandlingsfunksjoner og poliklinikker på denne etasjen. Sengeområder er samlet på plan 3 og ikke-medisinsk service, varemottak og drift på plan 1.

Montasje av moduler.
Kategorier
Helse
Del prosjekt
Facebook
Twitter

Relaterte prosjekter