Momentum Arkitekter

Rådgivning

Rådgivning

År
Pågående
Byggherre
Forsvarsbygg, Landspítali, Statoil ASA

Vi utfører oppdrag som byggherrerådgiver. Dette er arkitektfaglig rådgiving på oppdragsgiversiden. Dette innbefatter rådgivning, utredninger samt sikrer kvalitet og kontinuitet i prosjekter som blir utviklet.

Statoil

Som disiplinleder for Arkitektur var Michael Ramm Østgaard tilknyttet Statoils prosjektorganisasjon som faglig rådgiver innen arkitektur, interiør og brukerspørsmål, for å gi råd og bidra ved utredninger i ulike spørsmål som Statoil måtte ta stilling til i gjennomføringen av prosjektet.

  • Bistand ved tomtevalg, vurdering av egnethet, klarlegging av eventuelle myndighetskrav eller begrensninger
  • Bistand ved evaluering av tilbudte prosjekter ut fra funksjonalitet, fleksibilitet og utviklingsmuligheter. Bidra til å sammenholde programforutsetninger med tilbudt forslag
  • Drøftingspart ved vurdering av entreprise- og gjennomføringsmodeller
  • Rådgiver på oppdragsgiversiden ved evaluering av forslag fra prosjekterende og entreprenører
  • Oppfølging av prosjekteringsarbeidet gjennom de ulike prosjektfasene, sammenholdt med programforutsetningene og den utviklingsprosess som normalt foregår på brukerens side

Revisjon og kontroll av prosjekteringsarbeidet.

Illustrasjon luftbilde (A-lab)

Forsvarsbyggs arkitekturråd

Michael Ramm Østgaard, er medlem av Forsvarsbyggs arkitekturråd.

Rådet er et rådgivende organ som bistår Forsvarsbyggs rolle som byggherre og skal sørge for en helhetlig kvalitetssikring av alle typer byggeprosjekter i alle faser, blant annet:

  • Delta i utvikling av prinsipper for utforming av nye bygg og anlegg
  • Bidra med innspill til problemstillinger og program i prosjektene
  • Bidra med innspill til Forsvarsbygg og innleide konsulenter i prosjekteringsfasen
  • Kvalitetssikre og evaluere løsninger og prosjektdokumenter.

Alle prosjekter som er Forsvarsbyggs utviklingsansvar gjennomgås av Arkitekturrådet i tidligfase.

Landspítali

Vi har bistått ledelsen ved Landspítali i Reykjavik med å utarbeide strategier og alternativer for å komme videre med planlegging av Islands nye ”rikshospital”.

Et skisseprosjekt for en utbygging med 135.000 m2 nybygg og opprusting av en del eksisterende bygninger ble redusert i omfang.

Det nye konseptet legger blant annet bedre til rette for en trinnvis utbygging der de mest ”lønnsomme” utbyggingstiltakene prioriteres i første etappe.

Oppdraget er utført i samarbeid med Hospitalitet med Momentum som kontraktspart.

Kategorier
Rådgivning
Del prosjekt
Facebook
Twitter

Relaterte prosjekter