Momentum Arkitekter

Skjedd siden sist!

07.03.2019

I det siste har vi fått flere spennende oppdrag. Vi er nå godt i gang med utvikling av LHLs nye klinikk på Storo, og har nylig satt i gang arbeider med kreftavdelingen ved Vestre Viken Sykehus. Vi jobber også med blant annet delrehabilitering av Diakonhjemmet Sykehus og med modernisering av kontorene til Rederiforbundet. Byggingen av en hytte i Staverns skjærgård er også godt i gang.