Momentum Arkitekter

Telenor Eiendom International, Bangkok

13.03.2015

Momentum Arkitekter bistår Telenor Eiendom International med implementering av selskapets arbeidsform, Workplace Model, ved sitt nye kontor i Bangkok, regionskontor i Asia. Dette er ett av flere slike prosjekter som vi utfører for Telenor i Europa og Asia, med vurdering av egnethet av mulige lokaler, arealberegninger, utvikling av plandisposisjoner og implementering av Workplace Model gjennom brukermedvirkning, kommunikasjon og utvikling av spesifikasjoner for møblering og inventar.