Momentum Arkitekter

ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2

ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2

År
2022 -
Sted
Haugesund
Areal
15 100 m2

Momentum Arkitekter er engasjert av Helse Fonna HF for å utvikle neste byggetrinn ved Haugesund sjukehus. Oppdraget utføres sammen med Metier-OEC og Norconsult og består av ca. 8.600 m2 nybygg og 6.500 m2 ombygging med nye sengeposter og polikliniske behandlingsavdelinger samt tilhørende støttearealer.

Funksjonsplanleggingen bygger videre på sykehusets klinisk senter-modell der sengepost og behandlingsarealer er samlet i hver avdeling med effektiv pasientforløp og korte avstander. Erfaringer fra pandemien er tatt inn i prosjektet med planlegging av eget smittemottak og utvidet isolasjonskapasitet, både på romnivå og kohortisolering. Bygningsmessig kompletterer det nye byggetrinnet anleggets eksisterende struktur med enkle og oversiktlige forbindelser både fysisk og funksjonelt.

Nybyggsdelen utvikles til passivhusstandard, løsninger med solcelleteknologi, sirkulærøkonomi og høy grad av fornybarhet. Forprosjekt med tilhørende brukermedvirkning ble levert høsten 2022, og prosjektet utvikles nå videre.

Kategorier
Helse
Del prosjekt
Facebook
Twitter