Momentum Arkitekter

ByggHaugesund2020

ByggHaugesund2020

År
2015 - 2021
Sted
Haugesund, Norge (kart)
Byggherre
Helse Fonna HF
Areal nybygg
20 000 m2
Areal ombygging
8000 m2
Team detaljprosjekt/gjennomføring
Momentum Arkitekter, SWECO, Veidekke Entreprenør
Team forprosjekt
Metier OEC, Momentum Arkitekter, Vikanes Bungum Arkitekter, SWECO, Bygganalyse

Haugesund Sjukehus er utvidet med en ny behandlingsfløy, samt en lavere sidefløy for psykisk helsevern og rus. Nybygget rommer tunge behandlingsfunksjoner, som blant annet felles akuttmottak for somatikk og psykiatri, operasjon, intensiv og post operativ oppvåkning, føde og laboratorier. For å opprettholde gode funksjonelle sammenhenger etter nybygget er tatt i bruk ble det også gjort en rekke omrokkeringer og ombygginger i eksisterende sykehus.

Oversiktsbilder: Helse Fonna/Vestbris

Bilder: Stephen Citrone

Haugesund sjukehus har en sentral plass i bybil­det. Beliggenheten karakteriseres av nærhet til sentrumsaktiviteter og gode utsiktsforhold over store deler av byen og havet i vest. Høgskolen Stord/Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den trafikkerte Karmsundgata i øst og et rolig enebolig­område i sør utgjør de nærmeste naboene. Byens karakteristiske kvartalstruktur er etterstrebet videreført i den nye bygningsmassen. Ny behandlingsfløy er oppført som en lamell vest for eksisterende vestblokk. Volummessig har den et klart slektskap til eksisterende vestblokk og midtblokk og fremstår som en naturlig utvidelse av eksisterende sykehusanlegg. Nytt bygg for psykisk helsevern og rus (sidefløyen) er gitt en annen utforming med en slankere og lavere bygningskropp.

Forskjeller i etasjehøyder på nybygg og eksisterende bygg tas opp i «koblingspunkter» mot nord og sør. Hvert koblingspunkt har heiser, trapper og ramper. Koblingspunktene er visuelt åpne og gir oversikt over byen utenfor og bedrer orienteringsmulighetene i bygget.

De eksisterende bygningene er alle ganske typiske i uttrykk fra den tiden de ble bygget. Det er valgt å gi nybyggene et selvstendig arkitekto­nisk uttrykk som tar hensyn til tilpasning på et mer overordnet nivå i form av volumoppbygging og en av­dempet bruk av virkemidler i fasadene. Nybyggenes fasader har to hovedelementer i sin oppbygging; Slanke horisontale bånd som er knyttet til etasje­skillene og en systemglassfasade med elementer som gir et vertikalt uttrykk.

Natur og grønne uterom har helende effekt på pasienter og en stressdempende virkning på så vel pasienter som ansatte. Dette har vært et viktig fokus i prosjektet. Tomten har begrensede arealer på bakkeplan for uteopphold. Derfor er det etablert tre takhager, alle med gode sol- og utsiktsforhold.

Det er et ønske om at farger og materialer i interiørene bidrar til at pasienter opplever trygghet, ro og stimuleres til helbredelse. Medarbeiderne skal oppleve at bygget og interiøret er stimulerende for arbeidet.

For å oppnå disse målsettingene har vi valgt å gi de ulike rom og delområdene ulik karakter. Sammen med ulik karakter på materialer og farger gir moderne belysning variasjon og ulike kvaliteter.

Kategorier
Helse
Del prosjekt
Facebook
Twitter