Momentum Arkitekter

Radiumhospitalet

Radiumhospitalet

År
2019 - pågående
Sted
Oslo
Areal
45 000 m2

Momentum er arkitekter for Radiumhospitalets store prosjekt Nytt klinikk- og protonbygg. Vi inngår i en felles gruppe med AART Architects, Henning Larsen Arkitekter og  Norconsult. I tillegg til arkitektoppgaven deltar vi i prosjekteringsgruppeledelsen.

Bygget vil inneholde de fleste sykehusfunksjonene og vil erstatte store deler av eksisterende bygningsmasse. I tillegg vil det komme et nytt anlegg for stråleterapi med protonbehandling, som er en ny behandlingsform spesielt egnet for barn.

Forprosjektet startet i mars 2019, byggestart sommeren 2020 og det er planlagt ferdig i 2024. Samlet areal ca.45.000 m2 og samlet kostnad vil være ca. 5 milliarder kroner.

Byggeprosessen skal foregå tett inntil eksisterende sykehus i drift, noe som vil kreve særskilt aktsomhet ved planlegging, drift og gjennomføring.

Radiumhospitalet er en del av Oslo universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier/byggherre.

Kategorier
Helse
Del prosjekt
Facebook
Twitter